Ett nytt projekt för handledning och övervakning av social- och hälsovårdsbranschen har inletts vid Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningens meddelande, 27.3.2017

Förändringarna inom social- och hälsovårdsbranschen bidrar till allt fler utmaningar för momsbeskattningen. 

Under det här året genomförs ett projekt för handledning och övervakning av social- och hälsovårdsbranschen. Syftet med projektet är att öka kännedomen om branschen och att precisera helhetsbilden av de viktigaste skattemässiga utmaningarna, särskilt de som gäller moms. Målet med projektet är att rikta handledningen och övervakningen på ett så effektivt sätt som möjligt och att samtidigt säkra ett jämlikt bemötande av aktörerna.

Hälso- och sjukvårdstjänsterna samt socialtjänsterna har lämnats utanför skattegrunden för momsen. Eftersom branschen förändras har även tjänsteutbudet utvidgats och tjänsterna utgörs allt oftare av annat än hälso- och sjukvård som faller utanför området för momsbeskattningen. På grund av detta fokuserar projektet särskilt på moms. 

Hälsobranschen är en bransch som växer och förändras kraftigt och där tjänsteutbudet har utvidgats och aktörernas koncernstrukturer förändrats. Den framtida reformen av social- och hälsovårdens tjänstestruktur har också en betydande inverkan på branschen. Målet är att vara med i förändringen genom att handleda branschens aktörer så att de kan sköta sina skatteförpliktelser i enlighet med lagen.