Kontrolldagarna för förskottsuppbördsregistrering ändras 2018

Skatteförvaltningens meddelande, 2.10.2017

De nuvarande datumen för kontroll av förskottsuppbördsregistrering, 28.2 och 31.8, gäller inte efter 1.3.2018.  I fortsättningen visas kontrolldagarna inte längre i samband med förskottsuppbördsregistreringen i FODS och Ilmoitin.

De nya kontrolldagarna är 1.3, 1.6, 1.9 och 1.12. Kontrolldagarna är allmänna kontrolldagar som gäller alla prestationsmottagare. Betalaren ska kontrollera alla avtalsparter varje kontrolldag. 

De nya kontrolldagarna införs 1.9.2018. Avregistrering kan göras även vid en annan tidpunkt än på den kontrolldag som anges i registret. Betalaren borde därför alltid kontrollera prestationsmottagarens registreringsstatus vid betalningstidpunkten.

Uppgifterna mer aktuella än tidigare

Efter förändringen är registeruppgifterna mer aktuella och korrekta. Aktuella och korrekta uppgifter bidrar till att bekämpa den grå ekonomin och en snedvridning av konkurrensen. Aktörerna inom den grå ekonomin kan inte längre dra fördel av föråldrade registeruppgifter. Följaktligen förbättras konskurrensställningen för företag som bedriver laglig verksamhet.