En ny transaktionssökning i MinSkatt för skatteperiodens transaktioner

Skatteförvaltningens meddelande, 21.9.2017

I MinSkatt har tagits i bruk en ny transaktionssökning. Du kan söka transaktioner, såsom t.ex. betalningsförpliktelser och krediteringar, för en viss tid eller period i MinSkatt. Målet med transaktionssökningen är att det ska gå lättare att i MinSkatt söka upp och sammanställa transaktionsuppgifter för olika skatteperioder.

Transaktionssökningen hittar du i MinSkatt i funktionsmenyn antingen under Visa alla eller på skatteslagssidan för skatter på eget initiativ. Du kan precisera sökningen enligt skatteslag, transaktionstyp, tidpunkt eller skatteperiod. Sökresultaten visas från den tidigaste transaktionen till den senaste enligt registreringsdag. Om du vill kan du ladda upp sökresultatet i filformatet CSV. 

I MinSkatt utvecklas också möjligheten att granska hur betalningar och återbäringar har använts och att läsa uppgifter om utbetalda återbäringar till kunden. Denna funktion publiceras i november.

Läs anvisningen om transaktionssökning