Elektronisk anmälan om kontonummer obligatorisk för företag, organisationer och andra momsskyldiga

Skatteförvaltningens meddelande, 26.1.2017

Fr.o.m. ingången av februari ska kontonummer anmälas elektroniskt via MinSkatt. Anmälan på papper tillåts endast av särskilda skäl, exempelvis på grund av tekniska hinder.

Riksdagen antog i december 2016 en lag enligt vilken samfund, samfällda förmåner och andra skattskyldiga som har registrerats som momsskyldiga ska lämna kontonummer elektroniskt till Skatteförvaltningen.

Efter att lagen har stadfästs träder skyldigheten att lämna en elektronisk anmälan i kraft 1.2.2017. Avsikten är att främja den elektroniska kommunikationen och förebygga missbruk i anslutning till momsåterbäringar.

Anmäl om ändring av kontonummer på MinSkatt

Du kan anmäla en ny kontonummer eller anmäla om ändring av kontonummeruppgiften till Skatteförvaltningen på webbtjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Exempelvis aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag, sammanslutningar, föreningar, stiftelser och dödsbon loggar in i tjänsten med sin Katso-kod.

För att kunna anmäla ett kontonummer ska användaren som loggar in i tjänsten med Katso-koden vara företagets huvudanvändare eller sekundär huvudanvändare eller ha behörigheten MinSkatt för företag. Du kan skapa en Katso-kod på adressen yritys.tunnistus.fi

Företagare och andra momsskyldiga privatpersoner kan logga in i MinSkatt med sina personliga nätbankkoder, med sin Katso-kod eller med ett elektroniskt identitetskort.

Pappersblanketter godkänns endast av särskilda skäl

Samfund, sammanslutningar och alla momsregistrerade kan anmäla kontonummer på pappersblankett endast av särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan vara exempelvis om elektronisk anmälan inte är tillgänglig på grund av tekniska hinder. 

Skatteförvaltningen rekommenderar elektronisk kontonummeranmälan för alla kunder. Elektronisk anmälan är betydligt snabbare jämfört med anmälan på pappersblankett. Privatpersoner som inte är momsskyldiga kan dock fortfarande anmäla kontonummer på pappersblankett.

Obs! För bil- och punktbeskattningen ska kontonummer alltid anmälas på pappersblankett.