Du som fått inkomst av virkesförsäljning – fick du ett brev av oss?

Skatteförvaltningens meddelande, 24.2.2017

Skatteförvaltningen har skickat ett brev till de skogsägare som har fått inkomst av virkesförsäljning. I brevet påminns mottagaren om att momsdeklarationen ska lämnas in.

Brevet har skickats till skogsägare som ingår i registret över momsskyldiga och som har sålt virke under år 2016.

Brevet är obefogat om du redan har deklarerat uppgifterna för år 2016.

Om du har sålt virke och är momsskyldig

Deklarera försäljningsinkomsterna utan momsens andel på skattedeklaration 2C och momsen separat på momsdeklarationen.

Exempel: Du har 20.12.2015 med ett skogsbolag ingått ett avverkningsavtal, dvs. en rotförsäljning. Skogsbolaget har i januari 2016 gjort följande betalningar:

 Inkomst från virkesförsäljningen   12 000 e
 Mervärdesskatt (24 %) +  2 880 e
 Förskottsinnehållning (20 %)  -  2 400 e
 Betalas   12 480 e
  • Deklarera inkomsten av virkesförsäljning på 12 000 euro med skattedeklarationen för skogsbruk (2C) för 2016, eftersom betalningen har mottagits år 2016.

  • Deklarera momsen på 2 880 euro på momsdeklarationen för 2016.

Deklarera momsuppgifterna senast 28.2.2017

Du kan lämna deklarationen på nätet t.ex. i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt (tidigare Skattekonto). Du kan logga in i tjänsten med dina personliga bankkoder.

Företag och dödsbon behöver en särskild Katso-kod för att logga in.

Om du inte kan deklarera elektroniskt ska du använda den nya blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ för år 2017. Blanketten för periodskattedeklaration används inte längre. Det är viktigt att du använder rätt blankett för att uppgifterna ska föras in korrekt vid den optiska läsningen. Blanketten har fått ett nytt namn men numret är oförändrat.

Om du har sålt virke men inte är momsskyldig

Deklarera hela köpesumman på blankett 2C.

Tilläggsuppgifter

om skattedeklaration för skogsbruk och e-deklaration