Du får ett brev från Skatteförvaltningen om du har fått ett felaktigt skattekort

Skatteförvaltningens meddelande, 4.1.2017

Skatteförvaltningen postar för tillfället skattekort för 2017. Tyvärr finns det fel på en del av skattekorten.

De felaktiga skattekorten har fel skattesats eller inkomstgräns eftersom de innehåller bristfälliga uppgifter om inkomster eller avdrag. Dessa uppgifter gäller t.ex. sjöarbetsinkomst, optionsinkomster, arbetspensionspremier som saknas, lön som betalats av en utländsk arbetsgivare och kostnadsersättningar för kommunala familjedagvårdare. Felet skedde i samband med att ett program uppdaterades till en ny version.

Du får ett brev från Skatteförvaltningen senast den 27 januari om du har fått ett felaktigt skattekort. I brevet ombeds du kontrollera uppgifterna om inkomster och avdrag på skattekortets utredningsdel och att vid behov göra ett nytt skattekort.

Du kan skapa ett skattekort på webben. Du kan också få ett nytt skattekort på servicenumret 029 497 001 eller på skattebyrån. Det är rusning i vår kundbetjäning i början av året och därför rekommenderar vi att du anlitar e-tjänsten.

Ditt skattekort är korrekt om du redan har skaffat ett nytt skattekort för 2017.

Alla skattekort innehåller inte fel även om skattesatsen är lägre än för föregående år. Löntagarnas beskattning lindras 2017 genomgående med 1–1,5 procent.