Det beräknades ett exceptionellt stort antal löner i Palkka.fi år 2016

Skatteförvaltningens meddelande, 23.1.2017

Beloppet av löner som beräknades i Palkka.fi steg till en miljard euro 2016. Året var ett rekordår i tjänstens historia.

Beloppen och antalet beräknade löner har stigit avsevärt under årens lopp och 2016 var ett rekordår.  Lönerna uppgick till 1,059 miljarder euro och sammanlagt över 661 000 löner beräknades via tjänsten. 
Också användarantalet har ökat stadigt. Ifjol började 6 902 nya företag och 16 390 nya hushåll använda tjänsten. Tjänsten har sammanlagt ca 60 000 företag och 134 000 hushåll som användare. 

År 2016 var ett jubileumsår
Palkka.fi öppnades för alla användare i februari 2006, varför i fjol var ett jubileumsår för tjänsten. 

Tjänsten har utvecklats under åren. Exempelvis skattekortsuppgifterna förmedlas nuförtiden helt elektroniskt i tjänsten. Skatteförvaltningen erbjuder arbetsgivaren elektroniska grundskattekort i tjänsten och anställda kan välja att skicka ändringsskattekortsuppgifterna elektroniskt till arbetsgivaren via arbetstagargränssnittet. 

Tjänsten, som är planerad för hushåll och småföretagare, beräknar de anställdas löner och bikostnader och skapar löneuträkningarna. Den beräknar också förskottsinnehållningar, socialskydds- och arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier och -avgifter samt skickar lagstadgade anmälningar och deklarationer automatiskt till arbetspensionsbolagen, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Skatteförvaltningen.  

I tjänsten kan man dessutom ansöka om hushållsavdrag. Hushållsavdraget överförs till skattedeklarationen om hushållet anger fakturauppgifterna och uppgifterna om arbetet i webbtjänsten. Anmälan om hushållsavdrag förmedlas automatiskt till Skatteförvaltningen och visas sedan i den förhandsifyllda skattedeklarationen. 
Hushållsavdrag kan också ansökas utgående från löner som beräknats i tjänsten. Data om utbetalda löner och fakturor bevaras i arkivet i tjänsten och uppgifterna kan läsas när som helst.

Framtida utvecklingsobjekt
Det ingår i planerna att hushåll ska kunna betala arbetsersättning i tjänsten. Inkomstregistret och beskattning i realtid kommer att påverka också Palkka.fi under de närmaste åren.  Palkka.fi är med i den första lanseringsfasen av det nationella inkomstregistret.                                                                                                                

Ansökan om hushållsavdrag för 2016 hinner ännu lämnas in
Avdragsyrkandet på fakturorna för 2016 kan sparas ända till slutet av januari 2017. Fakturan och uppgifterna om hushållsavdraget kan sparas behändigt på framsidan under Logga in >Hushåll, Hushållsavdrag från faktura.

Löner utbetalda år 2016 till anställda måste man ha beräknat i tjänsten under 2016. Hushållsavdragsuppgiften förmedlas automatiskt till Skatteförvaltningen.