Det nya skatteavtalet med Tyskland tillämpas från ingången av år 2018

Skatteförvaltningens meddelande, 14.12.2017

Finland har förhandlat fram ett nytt skatteavtal med Tyskland. Det nya avtalet tillämpas från och med ingången av år 2018.

Om du är bosatt i Finland och får pension från Tyskland

En av de centrala ändringarna i det nya skatteavtalet med Tyskland gäller beskattningen av pensioner. Med stöd av det nya avtalet beskattas i Finland alla de från Tyskland erhållna pensioner hos en person som är bosatt i Finland. Även Tyskland kan beskatta pensionen. Eventuell dubbelbeskattning undanröjs i Finland. Om din pension dock grundar sig på arbete inom den offentliga sektorn och du är finsk medborgare har endast Finland beskattningsrätt.

Skattekorten och förskottsskatterna för 2018 postas för tillfället till kunderna. Dessvärre har inte ändringen i avtalet med Tyskland kunnat beaktas i dessa och därför kan din skattesats eller din förskottsskatt vara för liten. Det lönar sig för dig att ansöka om ett nytt skattekort eller ändring av förskottsskatten om beskattningen av din pension förändras. Utred också vid behov skattebeloppet som du ska betala för pensionen till Tyskland.

Kom också ihåg att deklarera den pension som du får från utlandet på din finska skattedeklaration.

Om du är bosatt i Tyskland och får pension från Finland

I enlighet med det nya skatteavtalet kan Finland beskatta alla pensioner som betalas från Finland. I Finland kan dock inte beskattas sådan pension som grundar sig på tjänst inom den offentliga sektorn om pensionstagaren är tysk medborgare.

Skattekorten för 2018 postas för tillfället till kunderna. Om du från Finland får pension som baserar sig på en frivillig pensionsförsäkring eller trafikförsäkring kan din beskattning i Finland förändras. Du bör kontrollera uppgifterna på skattekortet.

Kontaktuppgifter

Du får ett nytt skattekort på vårt servicenummer 029 497 003 eller genom att besöka en skattebyrå (skatt.fi/kontaktuppgifter). Beakta att det kan vara rusning i vår kundservice i början av året.

Läs mer: Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer