De elektroniska tjänsterna fungerar endast delvis fram till den 12 januari

Skatteförvaltningens meddelande, 3.1.2017

Till följd av att Skatteförvaltningen tar i bruk ett nytt datasystem fungerar våra e-tjänster fortfarande endast delvis.

visar hur de olika e-tjänsterna är öppna.

Uppgifter som lämnats via e-tjänster 28.12-2.1. börjar behandlas 3.1 i den ordning de lämnats in. En del av e-tjänsterna övergår till webbtjänsten MinSkatt efter serviceavbrottet.

Dessa tjänster fungerar endast delvis

 • I skatteskuldsregistret kan du söka information fr.o.m. den 12 januari. 
   
 • Skatteskuldsintyget kan du få daterat tidigast till den 12 januari i webbtjänsten. Det går dock att beställa intyget redan före detta per telefon. Obs! Du kan inte få ett skatteskuldsintyg retroaktivt för serviceavbrottsperioden och därför inte heller t.ex. för den 31 december.
   
 • Det förekommer förseningar i utbetalningen av återbäringar. Återbäringar betalas från och med den 12 januari.
   
 • Om du vid årsskiftet började arbeta på en byggarbetsplats som ny utländsk arbetstagare utan skattenummer, ska du omedelbart ansöka om ett nummer. 

Annat viktigt att observera vid årsskiftet

 • Du kan börja deklarera och betala skatter på eget initiativ i MinSkatt den 3 januari. MinSkatt ersätter webbtjänsten Skattekonto som den e-tjänst där du kan deklarera moms och andra skatter på eget initiativ. Läs mer: MinSkatt ersätter webbtjänsten Skattekonto.
   
 • Det sker många ändringar i betalningen, återbäringen och indrivningen av skatter på eget initiativ. Bl.a. ersätter sammandraget skattekontoutdraget och i stället för skattekontoreferensen används referensnumret för skatter på eget initiativ. Läs mer: Ändringar i betalning, återbäring och indrivning.
   
 • Anvisningarna på skatt.fi har uppdaterats enligt de lagändringar som trädde i kraft 1.1.2017. Till exempel i stället för anvisningarna för skattekonto och periodskattedeklaration har publicerats en ny anvisning Anvisningarna för deklaration och betalning av skatter på eget initiativ. 
   
 • Bilbeskattningen och punktbeskattningen flyttas från Tullen till Skatteförvaltningen vid ingången av 2017. Tjänst för bilskattedeklarationer är öppen den 5 januari.