Betalandet av återbäringar för skatter på eget initiativ försenas

Skatteförvaltningens meddelande, 11.1.2017

Betalandet av återbäringar för skatter på eget initiativ samt arvs- och gåvoskatter försenas. Återbäringarna kan betalas på kundernas konton tidigast torsdagen den 19 januari 2017.

Skatteförvaltningen beklagar fördröjningen.

Kunden behöver inte separat ta kontakt om ärendet.