Beställ e-faktura för kvarskatten

Skatteförvaltningens meddelande, 24.10.2017

Förfallodagen för den första kvarskatteraten för skatteåret 2016 är 29.11.2017. Det är lätt on enkelt att betala kvarskatten med e-faktura. Beställ e-fakturan senast 8.11.2017.

Du kan beställa e-fakturan i din egen nätbank. Du behöver bara dina nätbankkoder och din personbeteckning för att beställa. Sök fram Skatteförvaltningen (Verohallinto) bland fakturerarna och beställ e-fakturor av denna fakturerare. Du får e-fakturan i din nätbank ca två veckor före förfallodagen.

Om kvarskattebeloppet är 170 euro eller mera delas beloppet i två rater. Kvarskattens andra rat förfaller till betalning 1.2.2018.

Läs mer om betalning med e-faktura
Läs mer om betalningen av kvarskatt