Bekanta dig med nya skatt.fi

Skatteförvaltningens meddelande, 14.6.2017

Skatt.fi håller på att omstruktureras. Betaversionen (testversionen) av den nya webbplatsen har öppnats.

– Nu har våra kunder möjlighet att på förhand bekanta sig med den nya webbsidan skatt.fi och ge respons, säger Seniha Cihangir, chef för webbkommunikationen.

De nya sidorna håller på att finslipas ännu. Skatt.fi som nu publiceras som en betaversion tas i bruk senare under sommaren då den ersätter nuvarande skatt.fi.

Skatt.fi får ett nytt visuellt uttryck och en ny sökmotor. Vidare har innehållet i skatt.fi organiserats på ett nytt sätt. Tjänstens innehåll ändras däremot inte, utan största delen av anvisningarna och de övriga texterna förblir oförändrade.