Basinkomsten behöver inte anmälas till Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningens meddelande, 9.1.2017

Försöket med basinkomst som har inletts det här året påverkar inte beskattningen. Om du är med i försöket behöver du inte anmäla basinkomsten till Skatteförvaltningen eftersom basinkomsten är skattefri inkomst.

Om du får basinkomst och dina förmåner är större än basinkomsten, drar FPA av från arbetslöshets- och dagpenningsförmånerna en summa som motsvarar basinkomsten. Detta inverkar inte på beskattningen och du behöver inte göra någonting. Förmånsinkomsten är fortfarande skattepliktig inkomst och vid beskattningen av den används samma innehållningsprocenter som tidigare.

Om du ansöker om ett nytt skattekort för förmåner ska du ange dina inkomster på samma sätt som förut. Exempelvis arbetsmarknadsstödet eller arbetslöshetsdagpenningen anges som brutto, vilket betyder att förskottsinnehållning inte dras av från summan. Arbetsmarknadsstödet och andra förmåner inverkar på beskattningen, men det gör inte basinkomsten. Basinkomsten ska således inte anges när du ansöker om ändring av skattekortet.

Om du får basinkomst och blir erbjuden arbete ska du skaffa ett nytt skattekort för löneinkomster. Du får fortsättningsvis basinkomst men du ska inte ange basinkomsten på det nya skattekortet. FPA drar inte heller av basinkomsten från löneinkomsten.

Läs mer om basinkomsten (www.fpa.fi).