Alla samfund kan inte använda Samfundens skattedeklarationstjänst

Skatteförvaltningens meddelande, 12.5.2017

En del av samfunden kan inte lämna skattedeklarationen för skatteåret 2017 via Samfundens skattedeklarationstjänst. Detta gäller följande samfund, om deras räkenskapsperiod går ut i januari–juni:

  • föreningar och stiftelser
  • utländska samfund
  • aktiebolag och andelslag som har inkomst eller förlust från jordbruk.

Orsaken till undantaget är ändringarna i skattedeklarationerna.

  • Skattedeklarationen 6C för föreningar och stiftelser har förnyats.
  • En helt ny skattedeklaration 6U har tagits i bruk för utländska samfund.
  • En ny bilageblankett 7M har tagits i bruk för att ange inkomst eller förlust från jordbruk.

Dessa ändringar har inte uppdaterats i tjänsten eftersom MinSkatt kommer att ersätta Samfundens skattedeklarationstjänst i november. Om ett samfunds räkenskapsperiod går ut före juli, är den sista inlämningsdagen för deklarationen redan före november. 

Möjligt att lämna in skattedeklarationen i andra tjänster

De övriga kanalerna för elektronisk deklaration är tillgängliga för alla samfund.

Skattedeklarationen kan lämnas via webbtjänsten Ilmoitin.fi som en fil skapad av ett ekonomiprogram. Det går också att lämna deklarationen genom kommersiella Tyvi-tjänster.

Man kan även lämna in skattedeklarationen på en pappersblankett.