Skatteförvaltningens telefontjänster fungerar inte

Skatteförvaltningens meddelande, 19.9.2017

Uppdatering kl. 10.55: Telefontjänsten fungerar normalt.

Skatteförvaltningens telefontjänster fungerar inte. Vår telefonsystemleverantör Elisa utreder orsaken och försöker åtgärda problemen som snabbt som möjligt.  

I det här skedet kan vi inte bedöma hur länge störningen pågår. Vi beklagar besväret som förorsakas åt våra kunder.

Var vänlig och kontakta oss senare.