Skatteförvaltningens telefontjänster fungerar inte

Skatteförvaltningens meddelande, 15.11.2017

Uppdatering 15.11.2017 kl. 11.09: Telefontjänsten fungerar normalt.

Skatteförvaltningens telefontjänster fungerar inte. Telefonsystemleverantörer utreder orsaken och försöker åtgärda problemen som snabbt som möjligt. 

I det här skedet kan vi inte bedöma hur länge störningen pågår. Vi beklagar besväret.

Var vänlig och kontakta oss senare.