En lotterivinst är skattefri om ett avtal om bolagsspel har ingåtts på förhand

Skatteförvaltningens meddelande, 3.7.2017

Enligt en anvisning från Skatteförvaltningen är en lotterivinst som delas mellan medlemmarna i en spelgrupp skattefri för alla medlemmar om ett avtal om bolagsspel har ingåtts före dragningen. Gåvoskatt måste endast betalas om den person som spelade lotterispelet delar ut av vinsten till andra och inget avtal finns eller ett avtal har ingåtts först i efterhand.

Ett avtal om bolagsspel kan vara antingen muntligt eller skriftligt. Spelarna ska dock kunna visa att avtalet har ingåtts före dragningen. Därför rekommenderas det att avtal om bolagsspel ingås skriftligen.

Om ett avtal om bolagsspel ingås efter dragningen är det inte i egentlig mening fråga om att spela tillsammans. Det handlar inte heller om bolagsspel om man efter dragningen ingår ett avtal om bolagsspel och daterar avtalet i efterhand som om det ingåtts före dragningen.

Om ett avtal om bolagsspel inte har ingåtts före dragningen, är alla andras andelar gåvor utom den persons som spelade lotterispelet. En gåvotagare är skyldig att betala gåvoskatt om gåvans värde är minst 5000 euro. En gåvoskattedeklaration ska lämnas till Skatteförvaltningen inom tre månader efter att gåvan mottagits.

Om gåvotagaren inte lämnar en gåvoskattedeklaration inom utsatt tid, medför det inte endast skatt utan även en skatteförhöjning. Försummelse av deklaration kan i värsta fall även utgöra ett skattebrott. Det kan också vara fråga om ett skattebrott om spelaren ger fel uppgifter om när avtalet om bolagsspel har ingåtts.

I anvisningen finns också information om att ge lotter i gåva, vinster som minderåriga får i penningspel och internationella situationer.