Ändringar föreslås i bilskattelagen

Skatteförvaltningens meddelande, 8.12.2017

Regeringen föreslår ändringar i bilskattelagen. Enligt förslaget ska den nuvarande 4 800 euros nedsättningen av bilskatten för taxibilar slopas. Skatteförmånen ska slopas stegvis så att den upphör vid utgången av juli 2022. Tillgänglighetsanpassade stortaxibilar med plats för en eller flera rullstolar och taxibilar för skoltransporter ska å sin sida helt och hållet befrias från bilskatt, och samtidigt slopas skattefriheten för invalidtaxibilar. Vissa preciseringar föreslås också beträffande skatteförmånen för husbilar. 

Lagen föreslås träda i kraft 1.7.2018.

Regeringens proposition (RP 178/2017)