Ändring i momslagen: rätten att ansöka om att bli momsskyldig för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet utvidgas

Skatteförvaltningens meddelande, 21.12.2017

Rätten att ansöka om att bli momsskyldig för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet utvidgas den 1.1.2018. Om fastigheten används av en privat anordnare av yrkesutbildning är det möjligt att ansöka om att bli momsskyldig fr.o.m. den 1.1.2018.

Efter ändringen är en privat anordnare av yrkesutbildning i samma ställning som en kommunal anordnare av yrkesutbildning när det gäller momskostnader. Republikens president har stadfäst lagförändringen den 14.12.2107.

Regeringens proposition (RP 111/2017)