Y-blanketter revideras

Skatteförvaltningens meddelande, 21.12.2016

Y-blanketterna konverteras i fortsättningen till elektroniskt format och uppgifterna i blanketten läses maskinellt. Genom att använda Y-blanketter kan du lämna uppgifter samtidigt till Skatteförvaltningen och  Patent- och registerstyrelsen (PRS).

De nya Y-blanketterna blir tillgängliga på webbplatsen ytj.fi  27.12.2016.

Om du vill lämna uppgifter på pappersblankett, ladda ned blanketten i fråga på webbplatsen ytj.fi, fyll i den på dator och skriv ut blanketten. Glöm inte att underteckna. Om du ändå fyller i blanketten för hand, se till att din handstil är tydlig och att uppgifterna ryms i fälten.

Blanketten handläggs snabbare och smidigare när blanketten är rätt ifylld.

Använd även våra elektroniska tjänster på webbplatsen ytj.fi

Många av anmälningarna går att lämna in via e-tjänsterna på ytj.fi. Då behöver du inte Y-blanketter. Företags- och organisationsdatasystemet är Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma webbtjänst där du kan lämna uppgifter med en anmälan till båda myndigheterna.

Ytterligare information:

Telefontjänsten är öppen under vardagar kl. 9.00 – 16.15 (lna/msa)

029 497 007 (Skatteförvaltningen, aktiebolag)
029 497 005 (Skatteförvaltningen, enskilda näringsidkare samt öppna bolag och kommanditbolag)
029 509 5040 (Handelsregistrets rådgivning)