Webbsidan Ändringar i beskattningen 2017 har öppnats

Skatteförvaltningens meddelande, 27.5.2016

Nästa år för med sig många ändringar i synnerhet för dem som anmäler och betalar skatter på eget initiativ, t.ex. moms eller arbetsgivarprestationer. Vi har öppnat en ny webbsida som berättar om dessa ändringar.

Förfarandena kring skatter på eget initiativ kommer att ändras avsevärt i början av 2017: bl.a. ändras sättet att korrigera anmälningar och dessa måste lämnas in elektroniskt. En ny tjänst MinSkatt kommer att ersätta nuvarande webbtjänsten Skattekonto. De flesta av dessa ändringar baserar sig på regeringens proposition om lagändringar (RP 29/2016) som har lämnats till riksdagen 17.3.2016.

Även om lagpaketet ännu inte har godkänts av regeringen berättar vi redan nu om de tänkta ändringarna så att våra kunder kan förbereda sig för dem i god tid. Därför har vi öppnat webbsidan Ändringar i beskattningen 2017

Vi berättar vilka av de nuvarande förfarandena som kommer att ändras och vad man behöver göra annorlunda nästa år. Exempelvis om en momsanmälan behöver korrigeras görs det nästa år så att man lämnar in en helt ny anmälan som ersätter uppgifterna i den anmälan som lämnats tidigare. 

Under hösten informerar vi mer om ändringarna vid årsskiftet och ordnar bl.a. webbseminarier för våra kunder. Följ webbsidan Beskattningen ändras 2017 där vi informerar om ändringarna, lagpaketets behandling och de slutliga lagarna från riksdagen, och beställ vårt nyhetsbrev för företagskunder.