Vyn för servicenummer ändras i Skatt.fi den 1 december

Skatteförvaltningens meddelande, 30.11.2016

Med sin servicetelefonreform eftersträvar Skatteförvaltningen att bättre handleda kunden till rätt information och förbättra kundens upplevelse i kundrågivningssituationen. Vyn för servicenummer ändras i Skatt.fi så att kunden först får välja sin egen kundgrupp från tre alternativ:

  • personkund
  • rörelseidkare och yrkesutövare, jord- och skogsbruksidkare samt öppet bolag och kommanditbolag (firma, öppet bolag, kommanditbolag)
  • aktiebolag, andelslag, förening och stiftelse

Därefter ser kunden bara de telefonnummer som betjänar denna kundgrupp. För att göra det lättare för kunden att välja rätt nummer har vi minskat antalet servicenummer, namnen är mera beskrivande och svarsgruppens beskrivning finns genast att läsa.

Vid årsskiftet förnyas vyn för servicenummer dessutom så att svarsgruppen för MinSkatt ersätter svarsgruppen för Skattekonto och telefonnumren för bil- och punktskatt fogas till menyn.