Vi har upptäckt identitetsstölder som riktas mot företag

Skatteförvaltningens meddelande, 25.8.2016

Skatteförvaltningen har avslöjat att det mot företag har riktats identitetsstölder genom vilka tjuvarna har försökt komma åt ogrundade momsåterbäringar. Vi kontaktar de berörda företagen.

Som en del av vår fortlöpande övervakning har vi på Skatteförvaltningen upptäckt att det mot finländska företag har riktats identitetsstölder genom vilka tjuvarna har försökt få momsåterbäringar.

Vi kontaktar de företag som har drabbats av identitetsstöld. Samt undersöker vi omfattningen i ärendet, varför det kan komma fram nya fall.

Läs mer: pressmeddelande 24.8.2016