Välkommen till vår skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs

Skatteförvaltningens meddelande, 3.10.2016

Skatteförvaltningen arrangerar infomöten för ekonomiförvaltningsproffs på olika håll i Finland med start 24.11.2016.
I programmet ingår

  • MinSkatt ersätter webbtjänsten Skattekonto vid ingången av 2017
  • Ändringar i beskattningsförfaranden
  • Aktuellt från Skatteförvaltningen

Anmäl dig till infomötet!

Tidpunkter, orter och anmälan:

  •  Webbseminariet hålls på finska