Vad ändras i beskattningen 2017?

Skatteförvaltningens meddelande, 3.11.2016

År 2017 för med sig många ändringar i beskattningen. Ändringarna gäller skatter på eget initiativ, som t.ex. moms och arbetsgivarprestationer.

Ändringarna påverkar kundbetjäningen vid årsskiftet. Den är stängd 29.12–2.1 och e-tjänsterna fungerar endast delvis. Tjänsterna för företagskunder påverkas redan tidigare.