Uppgifterna som getts i Företags- och organisationsdatasystemet behandlas i ankomstordning

Skatteförvaltningens meddelande, 5.1.2016

Företags- och organisationsdatasystemet hade ett driftsavbrott 15.12.2015–4.1.2016 som gällde överföringen av uppgifter till Skatteförvaltningen. De etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar som kommit in under den här tiden behandlas på Skatteförvaltningen i ankomstordning så snabbt som möjligt. Det här kräver inga åtgärder från kundernas sida och behandlingstiderna återgår till det normala under januari månad.

Situationen beror på ibruktagandet av ett nytt datasystem på Skatteförvaltningen.