Uppgifter kan lämnas in i allt större mån via Ilmoitin.fi

Skatteförvaltningens meddelande, 28.9.2016

Personer som i handelsregistret har införts ställningen som disponent eller verkställande direktör kan fr.o.m. 28.9.2016  lämna in deklarationer och anmälningar för de bolag som de representerar genom att logga in med sina personliga nätbankskoder. Den verkställande direktörens eller disponentens rätt att representera företaget verifieras i handelsregistret när uppgifter lämnas in.