Under 23–31.12 kan man inte lämna uppgifterna i periodskattedeklarationen och sammandragsdeklarationen för moms

Skatteförvaltningens meddelande, 7.12.2016

På grund av förnyelsen av Skatteförvaltningens datasystem är det inte möjligt att elektroniskt lämna periodskattedeklarationer, sammandragsdeklarationer för moms och rättelsedeklarationer under 23–31.12. Serviceavbrottet påverkar inte om du i tid deklarerar uppgifterna om de skatter på eget initiativ som förfaller till betalning i december.

Lämna in deklarationer elektroniskt

Lämna uppgifterna för periodskattedeklarationen och sammandragsdeklarationen för moms elektroniskt senast 22.12.

Du kan lämna deklarationer elektroniskt följande gång i MinSkatt fr.o.m. den 3 januari och via andra tjänster fr.o.m. den 1 januari. MinSkatt ersätter tjänsten Skattekonto vid ingången av 2017.

Lämna in deklarationer på papper

Om du lämnar korrigeringsuppgifter på papper under december ska du skicka dem senast 16.12. Så säkerställer du att de deklarationer som du lämnat registreras som inkomna före serviceavbrottet och i dina deklarationsuppgifter enligt den normala tidtabellen.

På grund av serviceavbrottet som orsakas av förnyelsen av datasystemen rekommenderar Skatteförvaltningen att du lämnar de deklarationer vars förfallodag är i januari först år 2017. Så säkerställer du att dina deklarationsuppgifter registreras i rätt tid.

Serviceavbrottet orsakar inga förseningsavgifter för deklarationer.

Observera att också sättet att rätta deklarationer ändras. År 2017 ska uppgifterna rättas genom att lämna en ny ersättande skattedeklaration för den skatteperiod som felet gäller.

Den elektroniska deklarationen utvidgas

Skatter som betalas på eget initiativ ska deklareras elektroniskt fr.o.m. skatteperioderna år 2017. Pappersdeklarationen kan lämnas endast av särskilda skäl, som exempelvis kan vara det att en fungerande dataanslutning saknas. Det behövs inte en separat anmälan eller ansökan för pappersdeklarationen utan Skatteförvaltningen frågar vid behov av vilka särskilda skäl deklarationen lämnades på papper.

För elektronisk deklaration behöver företaget en Katso-kod. Det lönar sig att ansöka om Katso-kod i god tid före årsskiftet. Företaget kan också auktorisera en bokföringsbyrå för elektronisk kommunikation med hjälp av en Katso-kod eller en fullmakt för elektronisk kommunikation. Läs mer om autentiseringen.

Du kan betala alla skatter normalt också under serviceavbrottet och när du betalar dem undviker du eventuella dröjsmålspåföljder.

Ytterligare information:
skatt.fi/serviceavbrott
skatt.fi/ändringar2017