Till programutvecklarna för kännedom 27.12.2016

Skatteförvaltningens meddelande, 27.12.2016

Årsskiftets serviceavbrotts inverkan på Ilmoitin.fi och Tyvi-tjänsterna

Man kan normalt skicka anmälnings- och deklarationsmaterial via Ilmoitin.fi och Tyvi-tjänsterna men materialet överförs inte vidare till Skatteförvaltningen.

  • Skatteförvaltningen tar inte emot material som skapats 23.12.–31.12. i fråga om periodskattedeklarationer och sammandragsdeklarationer för moms.
    Tyvi-kanalerna och Ilmoitin.fi förmedlar inte materialet vidare till Skatteförvaltningen.
  • Skatteförvaltningen börjar ta emot deklarationer av skatter på eget initiativ (tidigare periodskattedeklarationer) från och med 1.1.2017  kl. 00.00.

Svarsmaterialen till direktöverföringsbegäran t.ex. om skattenummer eller om skattekort returneras inte via Ilmoitin.fi under serviceavbrottet 29.12.2016 – 3.1.2017.

Om man vill ha närmare information om förmedlingen av material via Tyvi-tjänsterna ska frågorna ställas direkt till Tyvi-tjänsteleverantören.

Skatteförvaltningens  
Ilmoitin.fi-tjänstens meddelande