Tänker du ringa till Skatteförvaltningen? Kontrollera numret på skatt.fi/kontaktuppgifter

Skatteförvaltningens meddelande, 25.4.2016

Servicenumren, fax- och växelnumren samt företagsnumren för tjänstemännen vid Skatteförvaltningen ändras 25.4.2016.

Skatteförvaltningen tar 25.4 i bruk statens gemensamma företagsnummer som börjar med 029. De nya numren har uppdaterats i skatt.fi:

Läs mer om ändringar i telefonnumren: Skatteförvaltningens telefonnummer ändras 25.4.2016