Tänker du hyra ut din sommarstuga? Dessa utgifter du kan dra av från hyresinkomsterna vid beskattningen

Skatteförvaltningens meddelande, 22.7.2016

Inkomsterna från uthyrningen av den egna stugan utgör skattepliktig inkomst, dvs. glöm inte att deklarera hyresinkomsterna till Skatteförvaltningen.

Inkomsterna från uthyrningen av en fritidsfastighet beskattas som kapitalinkomster. Från inkomsterna från uthyrningen av stugan kan du dra av utgifterna för uthyrningen, t.ex. årliga reparationer, fastighetsskatter och försäkringspremier. Avdragen beräknas dock endast för uthyrningstiden. Om du hyr ut sommarstugan under sommarmånaderna, beaktas avdragen endast för de månaderna.

Om hyresinkomsten underskrider 7 000 euro

Det lönar sig att beakta inkomsterna från uthyrningen av sommarstugan i skatteprocenten, om årets nettohyresinkomster, dvs. summan som du fått i hyra minskad med utgifterna för uthyrningen underskrider 7 000 euro. Om du vill höja skatteprocenten, behöver du inte ha något nytt skattekort utan du kan själv informera din arbetsgivare om en högre procent. Den korrekta procenten kan uppskattas lätt med hjälp av skatteprocenträknaren.

Om hyresinkomsten överskrider 7 000 euro

Om hyresinkomsterna om året överskrider 7 000 euro, betalas skatterna som förskottskatt. Läs mer om betalning av förskottsskatt.

Avdragsgilla och icke avdragsgilla utgifter

Avdragsgilla

Icke avdragsgilla

Fastighetsförmedlarens förmedlingsarvode på uthyrningen

Utgifterna för den del som överskrider hyran, om stugan hyrts ut till en släkting till ett för lågt pris

Kostnaderna för uthyrningsannonserna

Avskrivning om hyresgivaren inte äger fastigheten

Elutgifterna för uthyrningstiden

 

Försäkringspremierna för uthyrningstiden