Tack till dem som deklarerade på nätet – 660 000 euro sparades!

Skatteförvaltningens meddelande, 17.6.2016

De som lämnade sin skattedeklaration på nätet sparade staten över 660 000 euro jämfört med året innan. Endast 47 procent av skattedeklarationerna lämnades på papper, medan motsvarande siffra för ett år sedan var 51.

Till antalet var pappersdeklarationerna i vår 66 000 stycken färre än förra året. Eftersom en pappersdeklaration kostar staten cirka tio euro mera än en deklaration på nätet, innebär detta i år en inbesparing på mer än 660 000 euro.

- Vid beräkningen av priset är det avgörande hur många som övergick från papper till nätet.  Kalkylmässigt inbesparades nu 660 000 euro i jämförelse med året innan, gläds överinspektör Sirpa Rinne-Nirva.

Det har gjorts så enkelt som möjligt att deklarera beskattningsuppgifter på nätet. I webbtjänsten syns samma uppgifter som i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Tre av fyra kunder behöver inte göra något annat än att kontrollera uppgifterna, eftersom det mesta redan står färdigt och korrekt.

Resekostnader deklareras mest

Det vanligaste är att uppgifter om kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen saknas i skattedeklarationen. I år lade sammanlagt 740 000 kunder till dessa uppgifter i sin skattedeklaration.

Det näst vanligaste var att deklarera kostnader som berättigar till hushållsavdrag. Så många som 344 000 kunder bad om hushållsavdrag.

I topp tre fanns även hyresinkomster, som sammanlagt 300 000 kunder deklarerade.

Näringsidkare visade mest förbättring

Antalet webbdeklarationer ökade mest bland näringsidkarna. I år ökade antalet webbdeklarationer med mer än 20 procent. De flitigaste användarna av webbtjänsten finns i huvudstadsregionen och i Nyland.

- Nu är det 42 000 näringsidkare, alltså 40 procent, som lämnar sin skattedeklaration på nätet. Skatteförvaltningen önskar naturligtvis att alla kunder lämnar sin skattedeklaration elektroniskt, påpekar Rinne-Nirva.

Bland personkunderna ökade antalet webbdeklarationer med 5 procent i jämförelse med året innan. Nu var det 54 procent, alltså 720 000 personkunder som lämnade sin skattedeklaration på nätet. Utöver södra Finland användes webbtjänsten mest i norr.

Skatteförvaltningen har sammanlagt 5,4 miljoner kunder. Av dem är det 1,4 miljoner som lämnar en kompletterad skattedeklaration antingen på papper eller på nätet.