Störningar i webbtjänsten Katso fortsätter

Skatteförvaltningens meddelande, 21.10.2016

Det förekommer störningar i Skatteförvaltningens autentiseringstjänster. Störningarna kan orsaka tillfälliga problem i användningen av webbtjänster och i autentisering via Tunnistus.fi och Katso. 

Vi beklagar besväret som förorsakas åt våra kunder.