Störningar i Skatteförvaltningens telefonväxel

Skatteförvaltningens meddelande, 22.3.2016

Det förekommer störningar i Skatteförvaltningens telefonväxel. Vi utreder ärendet och försöker åtgärda problemen så snabbt som möjligt.

I det här skedet kan vi inte bedöma hur länge störningen pågår. Vi beklagar besväret som förorsakas åt våra kunder.

Vi ber er kontakta Skatteförvaltningens servicenummer.