Statistiken över fastighetsskatten 2016 publiceras – fastighetsskattebeloppet har ökat

Skatteförvaltningens meddelande, 6.9.2016

Fastighetsbeskattningen för skatteår 2016 är slutförd. Över två miljoner betalar fastighetsskatt i år. Skatten uppgår till 1 675 miljoner euro, vilket är 46 miljoner euro mer än året innan.

Fastighetsskattebeloppet har ökat fort. Exempelvis under 2010 påfördes fastighetsskatt för sammanlagt 1 184 miljoner euro och under 2013 för 1 366 miljoner euro. Fastighetsskatten har mer än fördubblats på tio år. Ökningen beror på att fastighetsskattesatserna och beskattningsvärdena för fastigheter har höjts.

Fastighetsskattestatistiken finns tillgänglig i Skatteförvaltningens statistikdatabas

Aktuella uppgifterna om fastighetsbeskattningen framgår av statistik som Skatteförvaltningen framställt tillsammans med Statistikcentralen. Inom samarbetet publiceras härnäst i november statistiken för personkundernas inkomstskatter och näringsrelaterade skatter för skatteåret 2015.

Samarbetet med Statistikcentralen ingår i en större reform av Skatteförvaltningens statistikföring. Tack vare samarbetet kan mer täckande statistik tas fram, och åtkomsten underlättas av den nya statistikdatabasen PX-Web.

Publicerad statistik:
Fastighetsbeskattningsstatistik för 2016 (PX-Web)
Statistiken över fastighetsskatten 2016 (länk till artikeln, endast på finska)