Statistik från Skatteförvaltningen: utfallet av fastighetsskatten är 3 procent större än i fjol

Skatteförvaltningens meddelande, 15.3.2016

Enligt preliminära uppgifter avkastar fastighetsskatten ca 1,7 miljarder euro åt kommunerna i år. Detta belopp överstiger fjolårsbeloppet med ca 40 miljoner euro (+3,0 %).

Cirka 74 procent av fastighetsskatten flyter in från byggnader. Markens andel är drygt 26 procent. Informationen framgår av de preliminära uppgifterna om fastighetsbeskattningen för 2016 som Skatteförvaltningen framställt i samarbete med Statistikcentralen.

Nu publiceras regionala fastighetsskatteuppgifter enligt fastighetens användningsändamål och skattesatsen som tillämpats vid fastighetsbeskattningen. I september när fastighetsbeskattningen blir färdig är också fastighetsskattestatistiken mer omfattande.

Att överföra framställningen av fastighetsskattestatistiken till Statistikcentralen är en del av en större reform av Skatteförvaltningens statistikhelhet. Samarbetet mellan Skatteförvaltningen och Statistikcentralen garanterar en mer omfattande statistik samt möjliggör en bättre service för dem som behöver statistiken genom den nya statistikdatabasen PX-Web.

Bekanta dig närmare med fastighetsskattestatistik: