Statistik från Skatteförvaltningen: Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster, naturaförmåner och kostnadsersättningar skatteåret 2015

Skatteförvaltningens meddelande, 29.4.2016

Skatteförvaltningen har publicerat preliminära uppgifter om personkundernas inkomster, naturaförmåner och kostnadsersättningar skatteåret 2015. Statistiken baserar sig på uppgifter som arbetsgivare och utbetalare av prestationer har lämnat i sina årsanmälningar.

Arbetslöshetsersättningar ökade med nästan 7 procent

Förskottsinnehållningspliktiga löner uppgick skatteåret 2015 till sammanlagt 119,3 miljarder euro (+1,7 %).

Personkundernas löneinkomster utgjorde skatteåret 2015 totalt 82,3 miljarder euro (+1,0 %) och pensionsinkomsterna 29,2 miljarder euro (+2,8 %).

Mest ökade arbetslöshetsersättningarna som utgörs av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Personkundernas arbetslöshetsersättningar uppgick till ca 5,0 miljarder euro (+ 6,7 %) under skatteåret 2015.

Bl.a. moderskapspenning, studiepenning och stöd för vård av barn i hemmet är sociala förmåner som uppgick till sammanlagt 2,8 miljarder euro (+1,5 %).

Enligt uppgifterna per landskap var den förskottsinnehållningspliktiga lönen i genomsnitt högst i Nyland och näst högst på Åland; lägst var den i Norra Karelen.

Mest kilometerersättningar i Mellersta Finland

Arbetsgivarna betalade ut skattefria kilometerersättningar till ett belopp på sammanlagt 1,0 miljarder euro (-1,7 %) under skatteåret 2015.

Enligt uppgifterna per landskap betalades det mest skattefria kilometerersättningar i Mellersta Finland och i Päijänne-Tavastland och minst på Åland.

Anställningsoptioner och personbiljettförmånens värde ökade rejält

Det sammanlagda värdet på anställningsoptionerna som arbetsgivarna gav i form av naturaförmån var 169,9 miljoner euro (+22,7 %) under skatteåret 2015. Av värdet på förmånen av personalbiljett var 2,8 miljoner euro (+ 12,0 %) skattepliktigt och 12,8 miljoner euro (+ 3,0 %) skattefritt.

Statistik producerad av Skatteförvaltningen och Statistikcentralen kan hämtas från programmet PX-Web

Skatteförvaltningens och Statistikcentralens statistiksamarbete utgör en del av en större reform av Skatteförvaltningens statistikföring. Samarbetet garanterar en mera omfattande statistik samt möjliggör en bättre service för dem som behöver statistik genom det nya databasbaserade programmet PX-Web. I och med reformen blir även användbarheten och kvaliteten av statistiken bättre. Användarna kan själva ta fram uppgifter ur databasen och skapa t.ex. grafer av dem.

Även statistiken över näringsbeskattning och annan statistik framställs år 2016 i samarbete mellan Skatteförvaltningen och Statistikcentralen.

Bekanta dig närmare med statistiken