Små företag ges möjlighet till momsredovisning enligt betalningsprincipen

Skatteförvaltningens meddelande, 19.9.2016

Regeringen föreslår att företag vilkas omsättning under räkenskapsperioden är högst 500 000 euro ges möjlighet att redovisa mervärdesskatt som ska betalas på försäljning och mervärdesskatt som dras av för inköp enligt betalningsprincipen. Förfarandet skulle förbättra småföretags likviditet.

Enligt propositionen ska lagen träda i kraft 1.1.2017.