Skolklasser kan samla medel skattefritt

Skatteförvaltningens meddelande, 17.10.2016

Elever i grundskolan och deras föräldrar kan skattefritt samla medel för en klassresa eller en lägerskola om verksamheten är i liten skala och de insamlade pengarna används för hela elevgruppens fördel. Moms behöver inte heller betalas på intäkterna om summan är under 10 000 euro.

De flesta skolklasser samlar medel i form av en klasskommitté. Kommittén säljer produkter såsom wc-papper eller kex, och en del av försäljningspriset redovisas till försäljarna. Intäkterna används för en gemensam klassresa eller lägerskola.

Om medelinsamlingen genomförs på ett sådant sätt, behöver ingen skatt betalas på intäkterna. Om däremot medel som en viss elev eller hens vårdnadshavare samlat in används för att finansiera elevens betalningsandel, är intäkterna skattepliktig inkomst som ska deklareras.  Också inkomst som fåtts genom sådan medelinsamling som inte anknyter till undervisningen är skattepliktig.