Skattemyndigheten intresserad av Bahamasläckan

Skatteförvaltningens meddelande, 22.9.2016

I likhet med det tidigare dokumentläckaget som gällde Panama är Skatteförvaltningen i Finland även intresserad av gårdagens avslöjande om Bahamas. För att få uppgifterna samarbetar vi med andra skatteförvaltningar och myndigheter. Den nya läckan har redan diskuterats skatteförvaltningar emellan.

Även om skattemyndigheten får tillgång till uppgifterna kan man inte enbart utifrån dem fatta beskattningsbeslut. De läckta dokumenten innehåller mestadels relationsdata utifrån vilka man inte exempelvis kan uppskatta undangömda tillgångar. Utöver den läckta informationen behövs andra jämförelseuppgifter som det kan ta lång tid att skaffa. Skatteförvaltningen kan inte kommentera åtgärder som gäller enskilda skattskyldiga.

- Olagligt kringgående av skatter är alltid oacceptabelt men vi bör minnas att det inte automatiskt handlar om att kringgå skatter bara för att man exempelvis äger ett företag i ett skatteparadis, konstaterar övervakningschef Jarkko Orjala vid Skatteförvaltningen.

Utredningarna kring dokumentläckage görs i ett projekt om riskfenomen inom internationell beskattning som skattemyndigheten inledde några år sedan. Projektet informerar om sina resultat senare i höst.