Skattekontroll inom restaurangbranschen nödvändig

Skatteförvaltningens meddelande, 29.3.2016

Till följd av skatterevisionens restaurangprojekt har man återkallat serveringstillstånd av 62 företag antingen permanent eller för viss tid. Samarbetet mellan olika myndigheter inom övervakningen har visat sig vara effektivt och nödvändigt. De intensiva skatterevisionerna fortsätter denna vår.

Man har genomfört intensiva kontroller inom restaurangbranschen i Skatteförvaltningens projekt som inleddes 2015. Hittills har man observerat skatteundandragande eller brister i bokföringen i cirka 66 procent av de kontrollerade företagen. Av dessa misstänks en tredjedel för grovt bokföringsbrott eller skattebedrägeri. 

Skatteförvaltningen samarbetar med andra myndigheter, bland annat Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, som styr genomförandet av alkohollagen i regionförvaltningsverken. Myndighetssamarbetet förbättrar ärliga företagares chanser att klara sig i konkurrensen. 

Svart försäljning berövar serveringstillståndet

Regionförvaltningsverken har utifrån skatterevisionerna bedömt restaurangernas tillförlitlighet och ekonomiska förutsättningar när det gäller servering av alkoholdrycker. I fall där de lagstadgade tillståndskraven inte uppfylls, har regionförvaltningsverket återkallat serveringstillståndet. Myndigheternas samarbete har lett till att man under restaurangprojektet har återkallat tillstånd av 62 företag antingen permanent eller för viss tid.

Myndighetssamarbetet har visat sig vara nödvändigt inom kampen mot grå ekonomi inom restaurangbranschen. Genom samarbetet kan man på ett effektivt sätt rikta skatterevisionen och andra övervakningsåtgärder mot företag som drar sig undan skatter.

Restaurangprojektet pågår under våren. Branschen kommer att övervakas genom myndighetssamarbete också efter projektet.