Skatteintäkternas utveckling: skatteintaget för januari–augusti ökade med 1 145 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 9.9.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter för januari–augusti 2016 var totalt 39 352 miljoner euro. Ökningen var 1 145 miljoner euro (3,0 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari–augusti 22 460 miljoner, som är (+1,8 %) 391 miljoner mer än i fjol. Av beloppet utgjorde 19 692 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med  241 miljoner euro (+1,2 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari– augusti till 3 391 miljoner, som är (+5,8 %) 186 miljoner mer än året innan. 

Momsintaget var i januari– augusti 9 842 miljoner, dvs. 378 miljoner (+4,0 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.