Skatteintäkternas utveckling: skatteintaget för januari–juni ökade med 557 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 11.7.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter för januari–juni 2016 var totalt 29 176 miljoner euro. Ökningen var 557 miljoner euro (+1,9 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari–juni 16 770 miljoner, som är (+2,0 %) 327 miljoner mer än i fjol. Av beloppet utgjorde 14 418 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 248 miljoner euro (+1,8 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari–juni till 2 602 miljoner, som är (+3,5 %) 87 miljoner mer än året innan.

Momsintaget var i januari–juni 7 210 miljoner, dvs. 200 miljoner (+2,9 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.