Skatteintäkternas utveckling: skatteintaget för januari–juli ökade med 779 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 10.8.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter för januari–juli 2016 var totalt 34 151 miljoner euro. Ökningen var 779 miljoner euro (+2,3 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari–juli 19 659 miljoner, som är (+1,7 %) 327 miljoner mer än i fjol. Av beloppet utgjorde 17 141 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 242 miljoner euro (+1,4 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari–juli till 3 002 miljoner, som är (+5,1 %) 145 miljoner mer än året innan. 

Momsintaget var i januari–juli 8 448 miljoner, dvs. 324 miljoner (+4,0 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.