Skatteintäkternas utveckling: skatteintaget för januari–maj ökade med 701 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 9.6.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter för januari–maj 2016 var totalt 24 644 miljoner euro. Ökningen var 701 miljoner euro (+2,9 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari–maj 14 151 miljoner, som är (+2,1 %) 297 miljoner mer än i fjol. Av beloppet utgjorde 12 065 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 231 miljoner euro (+2,0 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari–maj till 2 328 miljoner, som är (+4,2 %) 95 miljoner mer än året innan.

Momsintaget var i januari–maj 6 029 miljoner, dvs. 345 miljoner (+6,1 %) mer än i fjol. Ungefär hälften av ökningen beror på stora engångsåterbäringar i maj i fjol i samband med investeringar som enstaka företag gjorde.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.