Skatteintäkternas utveckling: skatteintaget för januari-april ökade med 500 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 11.5.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari-april 2016 var totalt 19 723 miljoner euro. Ökningen var 500 miljoner euro (+2,6 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari-april 11 280 miljoner, vilket är 258 miljoner (+2,3 %) mer än i fjol. Av beloppet var 9 563 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 193 miljoner euro (+2,1 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari-april till 1 966 miljoner, vilket är 8 miljoner (-0,4 %) mindre än året innan. Detta berodde huvudsakligen på att sista dagen i april i år inföll på ett veckoslut varför samfund för vilka räkenskapsperiodens utgång varit vid årsskiftet kunde betala förskottskompletteringar fram till 2.5.2016 utan ränta. Därför får man efter maj månad en mera korrekt bild av samfundsskatteintaget jämfört med situationen i fjol.

Momsintaget var 4 858 miljoner, dvs. 235 miljoner (+5,1 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.