Skatteintäkternas utveckling: skatteintaget för januari-mars ökade med 502 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 11.4.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari-mars 2016 var totalt 14 631 miljoner euro. Ökningen var 502 miljoner euro (+3,6 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari-mars 8 525 miljoner, som är (+2,3 %) 195 miljoner mer än i fjol. Av beloppet var 7 101 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 132 miljoner euro (+1,9 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari-mars till 1 080 miljoner, som är (+21 %) 185 miljoner mer än året innan.

Momsintaget var 3 863 miljoner, dvs. 131 miljoner (+3,5 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.