Skatteintäkternas utveckling: skatteintaget för januari-februari ökade med 301 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 9.3.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för januari-februari 2016 var totalt 10 087 miljoner euro. Ökningen var 301 miljoner euro (+3,1 %) jämfört med i fjol. Skatteförvaltningens skatteintag inbegriper inte de skatter som Tullen och Trafi samlar in.

Intaget av personkunders inkomstskatt var i januari-februari 5 943 miljoner, som är (+2,1 %) 122 miljoner mer än i fjol. Av beloppet var 4 753 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 83 miljoner euro (+1,8 %) från i fjol.

Samfundens inkomstskatt uppgick i januari-februari till 772 miljoner, som är (+22 %) 138 miljoner mer än året innan.

Momsintaget var 2 581 miljoner, dvs. 58 miljoner (+2,3 %) mer än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.