Skatteintäkternas utveckling: skatteintaget för januari ökade med 181 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 9.2.2016

Nettointaget av de skatter som Skatteförvaltningen samlar in uppgick i januari 2016 till sammanlagt 4 863 miljoner euro. Ökningen från januari i fjol var 181 miljoner euro (+3,9 %).

Nettointaget av personkunders inkomstskatter var 2 885 miljoner euro, vilket var en ökning på ungefär 1 procent, dvs. 29 miljoner euro, jämfört med januari föregående år. Ökningen i förskottsinnehållningen på drygt 70 miljoner euro (+3,0 %) var den största orsaken till den totala ökningen.

Inkomstskatterna från samfund uppgick till 436 miljoner euro, vilket är 90 miljoner euro mer (+26 %) än läget ett år tidigare. I januari betalades 1 165 miljoner euro (+5,6 %) i mervärdesskatt.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.