Skatteintäkternas utveckling: skatteintaget för december ökade med 162 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 13.1.2016

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för december 2015 var totalt 2 483 miljoner euro. Ökningen var 7 procent, dvs. 162 miljoner euro från december året innan.

Intaget av personkundernas inkomstskatter var 672 miljoner euro i december. Det är 25 miljoner (-3,6 %) mindre än året innan huvudsakligen på grund av att förskottsåterbäringarna ökade.

Nettointaget av samfundsskatt som blev 21 miljoner negativt i december året innan ökade nu till 135 miljoner euro. Momsintaget var 1 263 miljoner euro i december, dvs. nästan lika mycket som året innan (+0,3 %).

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.